Yangınla Mücadele Sistemleri

FirePak E/D

2 elektrikli ana pompalı, + 1 jokey pompalı sistem, 1 elektrikli + 1 dizel motorlu + 1 jokey pompalı sistemler
Debi : maksimum 253 m/, Basınç: maksimum 95 mSS, Elektrik ve dizel motorlu, Dötüm gövdeli, bronz çarklı, Yangın yönetmeliklerine uygun

FirePak E/D

2 elektrikli ana pompalı, 2 elektrikli ana pompalı, + 1 jokey pompalı sistem
Debi : maksimum 183 m/h, Basınç: maksimum 120 mSS, Elektrik motorlu, yedek pompalı, Her pompa için ayrı ayrı panolu

AUE

Sprinkler tesisatlarını besleyen sistemlerde UNI 9490, yangın hidratlarını besleyen sistemlerde UNI 10779 standartlarının özelliklerine uygun olarak imal edilmiş ünitelerdir.
Üniteler 1, 2 veya 3 adet her biri elektrik motoru tahrikli ana yangın pompasından oluşabilmektedir. Ünitelere ana pompalar devreye girmeden sistem basıncını küçük sar yatlara karsı muhafaza edecek jokey pompalar ile donatılabilir. Ana pompaların aşağıdaki gruplardan seçimi mümkündür: SCP, N / NM / N-M, NMD, MGH, VAL , NRC, MXV, SD-SDS

AUED

Bu üniteler, dizel motor ile tahrik edilen bir ana pompa, dizel motor kontrol panosu ve istenilen şekilde çalışabilmeleri için gereken tüm ekipmanlar ile birlikte, komple sistemlerdir.
Ana pompaların aşağıdaki gruplardan seçimi mümkündür: SCP, N, MGH, VAL Dizel motorlar:Hava veya kapalı devre su soğutmalı dizel motorlar kullanılmaktadır. Dizel motorlu üniteler gerekli tüm ekipmanları ile bir şase üzerine monte edilmiştir.